Minggu, 22 Januari 2012

"TUGAS SENI KELAS X.2 SEMESTER GENAP"


“TANGGA NADA 1 KRES SAMPAI 7 KRES”
Tangga nada kres berfungsi untuk menaikan ½ nada.
C1D1E1/2F1G1A1B1/2 C
G A B   C D E Fis   G
D E Fis    G A B Cis  D
A B Cis D E Fis Gis  A
E Fis Gis A B Cis Dis E
B Cis Dis E Fis Gis Ais B
Fis Gis Ais B Cis Dis Eis Fis
Cis Dis Eis Fis Gis Ais Bis Cis
TANGGA NADA 1 MOL SAMPAI 7 MOL
Tangga nada mol berfungsi untuk menurunkan setengah nada.
C D E F G A B C
F G A Bes C D E F
Bes C D Es F G A Bes
Es F G Aes Bes C D Es
Aes Bes C Des Es F G Aes
Des Es F Ges Aes Bes C Des
Ges Aes Bes Ces Des Es F Ges
Ces Des Es Fes Ges Aes Bes Ces

                                                                                                                                                By:indriwati
watiindri23@gmail.com

TANGGA NADA MAYOR DAN MINOR

minor
minor         
0
1
2
3
4
5
6
7


                                    

mayor
mayor
0
1
2
   B
3
   E
4
5
6
7
huruf kecil adalah minor angka menunjukkan jumlah mol atau kres pada tangga nada (F = 1 mol, f = 4 mol, dst)Tangga Nada / Nada Dasar Kres =
1 # (Kres) : G = Do
2 # (Kres) : D = Do
3 # (Kres) : A = Do
4 # (Kres) : E = Do
5 # (Kres) : B = Do
6 # (Kres) : F# = Do
7 # (Kres) : C# = Do
Tangga Nada / Nada Dasar Mol =
1 b (Mol) : F = Do
2 b (Mol) : Bb = Do
3 b (Mol) : Eb = Do
4 b (Mol) : Ab = Do
5 b (Mol) : Db = Do
6 b (Mol) : Gb = Do
7 b (Mol) : Cb/B = Do

1 komentar: